General terms

Informácie o týchto podmienkach používateľa

Tieto podmienky alebo podmienky používateľa na tejto stránke sk.shoptail.eu (website) sú k dispozícii pre vás. Návštevou webových stránok súhlasíte s týmito používateľskými podmienkami,ktoré nájdete tu. Prečítajte si prosím pozorne podmienky a vytlačte podmienky na uloženie kópie v prípade potreby. Ak neakceptujete podmienky, musíte okamžite opustiť webovú stránku. Pojem "vy" odkazuje na návštevníka webových stránok a "my" alebo "nás" sa týkajú spoločnosti vlastniacej lokalitu: Search Engine Marketing Švédsko AB, Skolvägen 8, 192 70 Sollentuna, Švédsko. Pojem "internetová stránka" odkazuje sk.shoptail.eu a jej podstránky.

Search Engine Marketing Sweden AB sa nachádza v Štokholme, Švédsko. Adresa spoločnosti je: Skolvägen 8, 192 70 Sollentuna, Švédsko.

Zmena podmienok

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť používateľské podmienky, aby sme zabezpečili neustále zlepšovanie služby a webu, čo by mohlo viesť k zmenám v podmienkach používateľa. Zmeny sa uplatňujú odo dňa, kedy sú publikované a považujú sa vami schválené keď navštívite webovú stránku.

Opis služby

Účelom tejto webovej stránky je poskytnúť návštevníkom výsledky vyhľadávania získané z iných webových stránok, internetových obchodov a online služieb rôzneho pôvodu. Výsledky sú hlavne produkty dostupné pre online nakupovanie prostredníctvom rôznych internetových obchodov. Produkty a ponuky uvedené na našej internetovej stránke sa nepredávajú prostredníctvom nás, sú prepojené len s inými webovými obchodmi a službami, kde by produkty mali byť k dispozícii na nákup. Nezodpovedáme, ak produkty alebo výsledky nie sú k dispozícii na zakúpených stránkach. Cieľom webových stránok je zhromaždiť výsledky a umožniť návštevníkovi nájsť produkty a výsledky z rôznych zdrojov: webové obchody, on-line služby atď. Údaje sa aktualizujú v intervaloch z rôznych zdrojov a preto nemôžeme prevziať zodpovednosť, aby sme zabezpečili aktualizáciu informácií o výsledkoch. Nezahŕňame predaj alebo licencovanie uvedených produktov a výsledok a preto nepreberáme zodpovednosť za uvedené výsledky a produkty. Súhlasíte s tým, že budete priamo kontaktovať tretiu časť, teda predajcu produktov alebo služby online, ktorá prináša výsledky, keď máte otázky týkajúce sa produktov a výsledkov. Všetky spätné väzby ako sťažnosti, názory a spory týkajúce sa produktov a výsledkov su mierené na tretiu stranu, s ktorou sa webové stránky spájajú.

Ochrana súkromia

Prečítajte si prosím našu Ochranu súkromia. Tu nájdete dôležité informácie o vašich osobných údajoch a spôsob spracovania vašich údajov ako návštevníkov.

Používatelia, ktorí sú deti

Táto webová stránka nie je prispôsobená návštevníkom mladším ako 18 rokov. Ak navštívite stránku a akceptujete podmienky, zaručujete, že máte minimálne 18 rokov. Nemáte právo na návštevu webových stránok, ak máte menej ako 18 rokov, a preto musíte okamžite opustiť webovú stránku.

Recenzie

Recenzie o obchodoch alebo službách online, ktoré prinášajú produkty a výsledky, sú k dispozícii na webových stránkach. Recenzie sú primárne predložené treťou stranou, ale vy ako návštevník máte možnosť predložiť vlastnú recenziu. Za zverejnené recenzie nepreberáme žiadnu zodpovednosť a vlastníme práva (ale nie sú povinné) podľa nášho uváženia odmietnuť, presunúť alebo odstrániť materiál, napríklad recenzie dostupné na webových stránkach, ktoré porušujú zmluvné podmienky alebo sa podľa nás považujú za nevhodné.

Prístup na webovú stránku

Naším cieľom je vždy zabezpečiť bezpečný chod webových stránok a vždy by mali byť k dispozícii všetky informácie. Nemôžeme však zaručiť plný prístup k webovým stránkam. Situácie ako chyby systému, údržba, servis a okolnosti, ktoré sú mimo našej kontroly, môžu spôsobiť prerušenie prístupu bez predchádzajúceho upozornenia návštevníkovi.

Odkazy

My a tretie strany odkazujeme na iné webové stránky na rôznych miestach webových stránok. Tieto stránky nekontrolujeme a preto akceptujete, že nie sme zodpovední za obsah týchto stránok. Tiež akceptujete, že sa nezúčastňujeme na transakcii ani na transakciách, ktoré uskutočňujete s tretími stranami, a akceptujete, že sa nezapojujeme do prípadných sporov medzi vami a treťou stranou.

Autorské práva a licencie

Obsah tejto webovej stránky patrí spoločnosti Search Engine Marketing Švédsko AB, Skolvägen 8, 192 70 Sollentuna, Švédsko a je chránená autorským zákonom. Informácie, text a obrázky nesmú byť kopírované, zmenené alebo uložené akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Search Engine Marketing Sweden AB. Je proti zákonu zmeniť obsah na tejto webovej stránke. Kriminalita proti týmto nariadeniam bude stíhaná. Ak myslíte že su porušované vaše nehmotné práva, kontaktujte nás e-mailom: .

Všeobecné informácie

Táto podmienka a iné uvedené podmienky sú úplnou dohodou medzi vami a nami, pokiaľ ide o používanie webových stránok. Švédske právo sa uplatňuje v prípade sporu medzi nami, vy ako návštevníkom a spoločnosťou Search Engine Marketing Sweden AB, pokiaľ ide o tieto všeobecné podmienky. V prípade, že by tieto podmienky boli odsúdené neplatným oprávneným súdom, obe strany súhlasia s tým, že súd sa bude snažiť zvážiť vzájomný zámer predložený v týchto podmienkach.